Skip to content

Datta Aarti

  त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।
  त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ।
  नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ॥
  सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥
  जय देव जय देव जय श्री गुरुद्त्ता ।
  आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ॥

  सबाह्य अभ्यंतरी तू एक द्त्त ।
  अभाग्यासी कैची कळेल हि मात ॥
  पराही परतली तेथे कैचा हेत ।
  जन्ममरणाचाही पुरलासे अंत ॥

  दत्त येऊनिया ऊभा ठाकला ।
  भावे साष्टांगेसी प्रणिपात केला ॥
  प्रसन्न होऊनि आशीर्वाद दिधला ।
  जन्ममरणाचा फेरा चुकवीला ॥

  दत्त दत्त ऐसें लागले ध्यान ।
  हरपले मन झाले उन्मन ॥
  मी तू पणाची झाली बोळवण ।
  एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ॥

  Datta AartiDattatreya Jayanti AartiDutta AartiMarathi AartiDatta Jayanti Aarti

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *